Tiếp tục tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Văn bản liên quan