Thông tin chi tiết:
Lý Thị Hồng
Giáo viên Lý Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 13/09/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ ĐHSP tiếng Anh
Điện thoại 0868172178
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo vụ
Giới thiệu sơ bộ

Giáo viên tiếng Anh, giáo vụ