• Hoàng Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0978003245
  • Email:
   hoangthuy23578@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên tiếng Anh, phụ trách chung, quản lý chuyên môn các lớp ngoại ngữ.

 • Trần Quang Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978111383
  • Email:
   quangtuyennnthtinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   TKHĐ, giảng dạy các lớp tin học, giáo vụ

 • Nguyễn Hữu Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915748789
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các lớp tiếng Anh, giáo vụ Trung tâm.

 • Lý Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0868172178
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên tiếng Anh, giáo vụ Trung tâm