• Trần Quang Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978111383
  • Email:
   quangtuyenflic@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915748789
  • Email:
   nguyenhuugiao@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy các lớp tiếng Anh, giáo vụ Trung tâm.

 • Lý Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên tiếng Anh, giáo vụ Trung tâm