Phòng Giáo vụ

 • Trần Quang Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978111383
  • Email:
   quangtuyenflic@gmail.com
 • Lý Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0868172178
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên tiếng Anh, giáo vụ Trung tâm

 • Nguyễn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0385175240