Phòng Hành chính

 • Nguyễn Hữu Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915748789
  • Email:
   nguyenhuugiao1974@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935417660
  • Email:
   hacvanlun@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác kế toán