• Nguyễn Chí Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0914034589
  • Email:
   nguyenchidanhgialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác: Phòng Hành chính.

 • Nguyễn Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935417660
  • Email:
   hacvanlun@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác kế toán