Thông tin chi tiết:
Trần Quang Tuyến
Đảng viên Trần Quang Tuyến
Ngày tháng năm sinh 20/10/1983
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách