• Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cao cấp chính trị, Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0947192779
  • Email:
   hanhnguyen_pleiku@yahoo.co.uk
 • Nguyễn Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp chính trị, Thạc sỹ QLGD, Kỹ sư Tin học
  • Điện thoại:
   0984234499
  • Email:
   nguyenkong2017@gmail.com