Thông tin chi tiết:
Lý Thị Hồng
Chủ tịch CĐCS Lý Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 09/08/1976
Giới tính Nam
Học hàm, học vị ĐHSP tiếng Anh
Điện thoại 0868172178
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách