• Nguyễn Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp chính trị, Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0984234499
  • Email:
   nguyenkong2017@gialai.gov.vn
 • Nguyễn Hữu Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0915748789
 • Lý Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0868172178