• Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Cao cấp chính trị, Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0947192779
  • Email:
   hanhnguyen_pleiku@yahoo.co.uk
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giám đốc Trung tâm, phụ trách chung, chuyên môn nghiệp vụ

 • Nguyễn Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp chính trị, Thạc sỹ QLGD, Kỹ sư Tin học
  • Điện thoại:
   0984234499
  • Email:
   nguyenkong2017@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: An ninh trật tự cơ quan; Cơ sở vật chất; Quản lý hồ sơ CC-VC, Thi đua - Khen thưởng; Công tác bồi dưỡng GDTX; Trực tiếp quản lý chỉ đạo Phòng Giáo vụ.