I/ TRỤ SỞ CỦA ĐƠN VỊ

1- Tên Trung tâm:

Tiếng Việt: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC TỈNH GIA LAI

Tiếng Anh: FOREIGN LANGUAGES AND INFORMATICS CENTER (FLIC)

2- Địa chỉ và số điện thoại:

Trụ sở chính: 96 Cù Chính Lan – Tp. Pleiku – Tỉnh Gia Lai

Điện thoại:

+ Phòng Giáo vụ:        0269.3824.035

+ Phòng Hành chính:  0269.3822.371

Fax:            0269.3822.371

Email:         ttnnthtinh@gialai.gov.vn

Website:     ttnnthtinh.gialai.edu.vn

3- Loại hình và xếp loại đơn vị:

- Quyết định thành lập Trung tâm số 91/QĐ-TH của Sở Giáo dục – Đào tạo Gia Lai ngày 29/08/1992 và các quyết định bổ sung ... .

- Đơn vị sự nghiệp công lập, do nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tự chủ hoàn toàn cấp độ 2;

- Trung tâm được Sở Nội vụ và UBND tỉnh xếp loại hạng V (Quyết định số 635/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ngày 20 tháng 5 năm 2011).

4- Các đơn vị liên kết đào tạo tại các huyện, cơ quan … (thể hiện qua từng thời điểm cụ thể theo các hợp đồng).

II/ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

1- Chỉ thị năm học:

Các công văn của Bộ, Tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ GDTX hằng năm.

2- Về tổ chức và chuyên môn:

- Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ GD&ĐT “V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học”;

- Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo  “V/v Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên”;

- Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông “về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin”;

- Nhiệm vụ:

+ Tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ ngoại ngữ ... cho mọi đối tượng;

+ Tổ chức giảng dạy các lớp tiếng Anh, Tin học;

+ Tổ chức giảng dạy và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT;

+ Hoạt động hợp tác, liên kết: Được Sở GD&ĐT cho phép, Trung tâm đang tiến hành hợp tác với các trường ĐH trong việc dạy và cấp các chứng chỉ mới theo 6 cấp độ A1, A2, B1, B2, C1, C2.

III/ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ:

1 - Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam:

Chi bộ Trung tâm ngoại ngữ và tin học tỉnh Gia Lai (Chi bộ 6) được thành lập theo Quyết định Số 190-QĐ/ĐBSGD&ĐT ngày 09/8/2013 của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.

Chi bộ Đảng (Chi bộ 6) trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai gồm có 03 đảng viên.

2 - Tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS):

CĐCS của Trung tâm thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-CĐGD ngày 09/05/2003 của Công đoàn ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Gia Lai.

Tổ chức Công đoàn cơ sở (9 công đoàn viên).

3 - Ban Giám đốc Trung tâm:

Ban Giám đốc hiện tại gồm 01 người (Giám đốc).

4 - Các Phòng ban:

Hai phòng: Phòng Giáo vụ và Phòng Hành chính.

5 - Cơ cấu đội ngũ CB-VC:

- Tổng số biên chế hiện có: 4 người,

Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 01 người (Thạc sỹ QLGD, ĐHSP tiếng Anh);

+ Giáo viên tiếng Anh: 02 người (02 ĐHSP tiếng Anh);

+ Giáo viên tin học: 01 người (Thạc sĩ Tin học).

- Nhân viên hợp đồng thời hạn một năm trở lên: 05 người

Trong đó:

+ Bảo vệ: 02 người (LĐ phổ thông);

+ Kế toán: 01 người (Cử nhân);

+ Phục vụ: 01 người (LĐ phổ thông);

+ Giáo vụ: 01 người (Cử nhân).

- Giáo viên hợp đồng thỉnh giảng:

+ Giáo viên người Việt: Hợp đồng từ 20 đến trên 30 người (Được tuyển chọn trong số giáo viên tiếng Anh, Tin học từ các trường cao đẳng, đại học, THPT và các đơn vị khác …).

+ Giáo viên nước ngoài: 01 người.

IV/ CƠ SỞ VẬT CHẤT:

1 - Tổng diện tích đất được giao: 1.668,89 m2

2 - Tổng số phòng: 22 phòng, trong đó:

- Phòng làm việc; phòng học, giảng đường: 14 phòng (phòng làm việc: 5; phòng học, giảng đường: 09).

- Phòng thực hành tin học, phòng thư viện, phòng y tế,…: 08 phòng, gồm phòng thư viện: 01, thực hành tin học: 03 (sử dụng 02), phòng y tế: 01; Phòng ở chuyên gia: 02 (sử dụng 01); Phòng thường trực bảo vệ: 01; 

- Khu nhà vệ sinh: 02; nhà để xe giáo viên: 01.

3 - Các loại thiết bị, phương tiện phục vụ dạy học:

- Số bộ máy vi tính đang sử dụng: 70 bộ (trang bị cho 2 phòng thực hành tin học, các phòng chức năng, phòng làm việc và một số phòng học khác, được kết nối mạng nội bộ và Internet).

- Sách tham khảo dùng cho giáo viên và học viên: gần 200 bản.

- Ngoài ra còn có một số máy móc, thiết bị văn phòng khác như: máy chiếu (03), Ti vi LCD (09), máy photocopy (01), máy cassette (03), máy in (08), máy Scan (01), camera (08), webcam (2), wifi,...

- Một xe Ô tô 12 chỗ ngồi.